พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกษัตริย์วังหน้า /

ผู้แต่ง
สมบัติ พลายน้อย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1 ส254พ 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
270 หน้า : ภาพประกอบ