ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย = Geography of Thai Tourism /

ผู้แต่ง
ยุพดี เสตพรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : พิศิษธ์การพิมพ์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3