การเจริญสมาธิด้วยสติปัฏฐานสี่ /

ผู้แต่ง
พระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
Corporate Author
ประกายธรรม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1