เล่าเรื่องพม่ารามัญ /

ผู้แต่ง
สมบัติ พลายน้อย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
390.09591 ส254ล 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พิมพ์คำ, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
278 หน้า : ภาพประกอบ