อวสานสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสยาม /

ผู้แต่ง
บัทสัน, เบนจามิน เอ.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1