เล่าเนื่องเรื่องอิเหนา /

ผู้แต่ง
อิเหนา
Corporate Author
โกวิท ตั้งตรงจิตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1