พระคัมภีร์อนาคตวงศ์

ผู้แต่ง
ประภาส สุระเสน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1