ประวัติศาสตร์ศาสนา /

ผู้แต่ง
สุชีพ ปุญญานุภาพ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : รวมสาส์น 1977, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 10