ประวัติศาสตร์สิบสองจุไท /

ผู้แต่ง
ภัททิยา ยิมเรวัต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1