นันทะ-ปชาบดี /

ผู้แต่ง
สุชีพ ปุญญานุภาพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.31883 ส763น 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
229 หน้า