กองทัพธรรม /

ผู้แต่ง
สุชีพ ปุญญานุภาพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.31883 ส763ก 2540
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
423 หน้า