สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย /

ผู้แต่ง
ไพโรจน์ อยู่มณเทียร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ข้าวฟ่าง, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2