พจนานุกรมคำพ้อง

ผู้แต่ง
พรทิพย์ แฟงสุด
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พิสิกส์เซ็นเตอร์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1