อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง /

ผู้แต่ง
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
Corporate Author
ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2