การประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้แต่ง
วารินทร์ สินสูงสุด
ภาษา
Thai
เลขเรียก
371.26 ว483ก 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันเพิ่มผลผลิตบัณฑิตธรรม, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
315 หน้า