กฎหมายและการบริหารผังเมืองของท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา /

ผู้แต่ง
สิทธิพร ภิรมย์รื่น
ภาษา
Thai
เลขเรียก
711.43 ส723ก 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
ก-ซ, 240 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ