รวมกฎหมายแรงงาน /

ผู้แต่ง
สัก กอแสงเรือง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณการ, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 7