จิตวิทยาการศึกษา /

ผู้แต่ง
เพราพรรณ เปลี่ยนภู่
ภาษา
Thai
เลขเรียก
370.15 พ915จ 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5
Physical description
386 หน้า : แผนภูมิ