พจนานุกรมรากศัพท์ คำเสริมหน้าและคำเสริมท้าย /

ผู้แต่ง
ศรีทิพย์ เบญจาภา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บันลือกิจ, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1