ชีวิตและงานของสุนทรภู่ /

ผู้แต่ง
ดำรงราชานุภาพ,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 15