พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานอักษร ฉ-ช.

ผู้แต่ง
ราชบัณฑิตยสถาน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 709.59303 ร421พ 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ง), 145 หน้า : ภาพประกอบ