พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ ฉบับสมบูรณ์ (รวมภาค 1-2) /

ผู้แต่ง
แสง จันทร์งาม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3076 ส954พ 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
(38), 521 หน้า