คัมภีร์แห่งอัจฉริยะ /

ผู้แต่ง
ปริญญา ตันสกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
113.8 ป458ค 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จิตจักรวาล, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
240 หน้า