พญานาคใต้บาดาล /

ผู้แต่ง
รุจน์ มัณฑิรา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
808.83926 ร652พ 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : น้ำฝน, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
96 หน้า