เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 4 /

ผู้แต่ง
ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ฯ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2