5 ขันทีจอมบงการ ยุคถังและซ่ง เล่ม 2 /

ผู้แต่ง
หวางหยงเซิง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ดอกหญ้า, 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1