2000 : สหัสวรรษ รหัสอันตราย /

ผู้แต่ง
วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
111 ว836ส 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
186 หน้า : ภาพประกอบ