ความฉลาดทางอารมณ์ /

ผู้แต่ง
เทอดศักดิ์ เดชคง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
152.4 ท668ค 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 11
Physical description
165 หน้า : ภาพประกอบ