กวีนิพนธ์บางส่วนจากม้าก้านกล้วย /

ผู้แต่ง
ไพวรินทร์ ขาวงาม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : แพรวสำนักพิมพ์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3