ตายแล้วมาทางนี้ /

ผู้แต่ง
บุญเสมอ แดงสังวาลย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
080 บ593ต 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
253 หน้า : ภาพประกอบ