คำสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน /

ผู้แต่ง
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
895.915 ภ671ค 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
196 หน้า : ภาพประกอบ