พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน /

ผู้แต่ง
ราชบัณฑิตยสถาน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 349.59303 ร421พ 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
(12), 371 หน้า