ใต้เงาภูเขา /

ผู้แต่ง
หญ้าน้ำ ทุ่งขุนหลวง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
307.72 ญ125ต 2543
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
123 หน้า : ภาพประกอบ