กวีพจน์รสธรรม /

ผู้แต่ง
พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฒฺโน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1