กวีพจน์รสธรรม /

ผู้แต่ง
พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฒฺโน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.31881 พ351ก 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
97 หน้า