ตะวันออก-ตะวันตก /

ผู้แต่ง
แสง จันทร์งาม
Corporate Author
ธรรมโฆษ,นามแฝง ดูที่ แสง จันทร์งาม.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1