38 มงคล /

ผู้แต่ง
โชติ จินตแสวง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.315 ช821ส 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
140 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.