การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน

ผู้แต่ง
ฉวีวรรณ คูหาภินันท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
028.55 ฉ179ก 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร ศิลปาบรรณาคาร 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
399 หน้า ภาพประกอบ