สารานุกรมเปิดโลกกว้าง /

ผู้แต่ง
นิพนธ์ ทรายเพชร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3