ดอยตุง : หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1