เปิดประตูสู่อารยธรรมชมพูทวีปจาริกธรรม-ยํ่าอินเดีย เล่ม 1 /

ผู้แต่ง
เขมานันทะ (ส.ชัยมุสิก)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
954 ข661ป 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คอมแพคพริ้นท์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
90 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่