เปิดประตูสู่อารยธรรมชมพูทวีปจาริกธรรม-ยํ่าอินเดีย เล่ม 1 /

ผู้แต่ง
เขมานันทะ (ส.ชัยมุสิก)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คอมแพคพริ้นท์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1