พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม

ผู้แต่ง
ประภาศรี สีหอำไพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
291.7 ป344พ 2540
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
261 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.