การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น /

ผู้แต่ง
ภูมิศักดิ์ อินทนนท์
Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1