รูปแบบการจัดสรรเงินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและประสิทธิ : กรณีศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย /

ผู้แต่ง
ฮิล ดับบลิว, ปีเตอร์
Corporate Author
นงราม เศรษพานิช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
379.13 ฮ459ร 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก), 39 หน้า : กราฟ, แผนภูมิ