การศึกษาเปรี่ยบเทียบประโยชน์นิยมของจอห์น สจวต มิลล์กับพระพุทธศาสนาเถรวาท = A Camparative Study of Uniltarianism of John Stuart Mill and Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระประมวล อุตตฺราสโย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ป349ก 2543
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 147 หน้า ; 30 ซม.