บทบาทของพระเจ้าอโศกมหาราชในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา = The Role of Emperor Asoka in the Propagation of Buddhism /

ผู้แต่ง
พระธีระวัฒน์ ฉนฺทธมฺโม (สมพรหมกำเนิด)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30924 ธ647บ 2544
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
Physical description
(ก-ฌ) 192 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.