ประสิทธิผลของการสื่อสารในการเผยแผ่ธรรมะ หลักสูตรการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข = Communication Effectiveness of the Intensive Meditation Program for the Spiritual Development of its Participants /

ผู้แต่ง
ณัฐนันท์ ประกายสันติสุข
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1