การละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆ์กับอำนาจทางการเมือง : ศึกษาเหตุการณ์ช่วง พ.ศ.2528-2538 /

ผู้แต่ง
ประวิทย์ เปรื่องการ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 ป377ก 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
Physical description
225 หน้า