ชีวิตในอุดมคติตามทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท = The Ideal Life As Conceived In Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาภาษิต สุภาษิโต (สุขวรรณดี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ภ488ช 2542
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ)144 หน้า ; 30 ซม.