ศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการจัดกิจกรรมของวัดเพื่อสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร /

ผู้แต่ง
ยาจินต์ สินสุภา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3135 ย235ศ 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544
Physical description
160 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 30 ซม.