ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการลาออกกลางคันของนักเรียนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในเขตกรุงเทพมหนคร /

ผู้แต่ง
ประเสริฐ อำมาตย์เอก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1